Jump to Navigation

Úvod

Chráněné bydlení Pastelky

Posláním Chráněného bydlení Pastelky o.p.s. je poskytnutí potřebné podpory a pomoci osobám s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením,chronickým onemocněním a také seniorům.

Pomoc a podpora bude poskytována tak, aby respektovala individuální potřeby osob a umožnila jim žít v majoritní společnosti, jako její součást.

Poskytované služby:

Chráněné bydlení
Podporované bydlení
Osobní asistence

Používáme symboly školy Gabriely Pelechové se všemi autorskými právy.

Podpořte naší organizaci přes Givt.

 

 


Page | by Dr. Radut