Jump to Navigation

Veřejný závazek

Cílová skupina

 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Cíl služby

 • Odklon od hromadného a skupinového poskytování péče k individualizované podpoře
 • Prostor, ve kterém uživatel žije, odpovídá prostředí majoritní společnosti
 • Náplň dne uživatele, odpovídá náplni dne běžného občana majoritní společnosti
 • Uživatel prožívá svůj reálný věk

Principy služby

 • Princip normality
 • Respekt k individualitě
 • Respekt k reálnému věku uživatele
 • Přizpůsobení služby uživateli

Uzavření smlouvy

Proces uzavření smlouvy bezprostředně navazuje na jednání se zájemcem.
Při jednání se zjišťují:

 • představy uživatele o způsobu a průběhu poskytování služby
 • osobní údaje potřebné pro uzavření smlouvy
 • údaje potřebné ke stanovení úhrady (pouze v případě, že by zájemce uplatňoval slevu na úhradě z důvodu nízkého příjmu)

 Page | by Dr. Radut